“You can’t stop the waves, but you can learn how to surf”
(Jon Kabat-Zinn)

De methode van de Karakterstructuren (Wilhelm Reich)

In een consult of coachtraject kijken we welke helpende en belemmerende overtuigingen en patronen jouw stressklachten positief of negatief beïnvloeden en wat er nodig is voor herstel van de balans.
De ontwikkeling van de karakterstructuren staat aan de basisontwikkeling van onze persoonlijkheid. Elke karakterstructuur beschikt over een schat aan informatie over jouw persoonlijkheid: gaven, talenten, levenslessen en thema’s, fysieke kenmerken, trauma’s, overtuigingen en patronen. Of het nu gaat om stress/burn-out, relaties, loopbaan, conflicten of opvoeding, veel wat we denken, voelen of doen wordt bewust of onbewust beïnvloed door jouw specifieke karakterstructuren.

©BIDD-procesmodel (Carla Bongers)

In een begeleidingstraject komen vier elementen aan de orde die kenmerkend zijn voor het proces. Ik noem dit het BIDD-proces.

  • 1) Bewustzijn: reflectie, waarnemen, spiegelen en verhelderen
  • 2) Innerlijk werk: wat zegt je intuïtie/hoofd/hart? Waar verlang je naar? Wat voel je? Wat denk je?
  • 3) Doen: verbinden, daadkracht, doelgerichte en haalbare acties.
  • 4) Duurzaam: van binnen naar buiten; vertaling van bewustzijn naar gedragsverandering en integratie.

CSR-methode

Ik ben gecertificeerd CSR-coach. CSR staat voor Chronische Stress Reversal: het ombuigen van chronische stressklachten.
De CSR-methode pakt stressklachten en burn-out neurobiologisch en psychologisch aan. Vooraf aan de intake hanteert deze methode een diagnostische stress vragenlijst om een goed beeld te krijgen van de klachten. Deze vragenlijst meet o.a. onderwerpen als depressie, angst, stress, cognitieve klachten, fysieke moeheid, herstel na het werk. De scores die hieruit naar voren komen dienen als startpunt voor het coachtraject.

De methode werkt met 3 fases:

  • 1) Stoppen met roofbouw en bevorderen herstelfuncties
  • 2) Opbouw vitaliteit
  • 3) Conditie opbouwen en sociale en maatschappelijke re-integratie

Methode van Dilts en Bateson: De logische niveaus

Binnen het coachtraject kijken we op welk niveau jouw stressfactoren zich afspelen en wat de gevolgen hiervan zijn. Reflectievragen bij dit model die helpen om de balans te herstellen zijn: Wat wil jij? Wie ben jij? Wat vind/geloof jij? Wat kun jij? Wat doe jij? Waar en in welke context/netwerk?

Dramadriehoek en de Winnaarsdriehoek (Karpman)

Welke rol van de redders/winnaarsdriehoek neem jij in de interactie over werkdruk, stress, taakbelasting of samenwerking? Wat is er nodig om uit de redder-aanklager-slachtoffer rol te stappen en de rol aan te nemen van krachtige kwetsbaarheid-assertief en zorgend.

Kernkwadranten (Ofman)

De kernkwadranten van Daniel Ofman is een eenvoudige methode om situaties en mogelijkheden in perspectief te plaatsen. Deze reflectiemethode helpt je anders te kijken naar processen die op elkaar inwerken en aanleiding kunnen zijn voor een energielek en (chronische) stressklachten.

Kwaliteiten-valkuilen-uitdaging-allergie

Wat zegt de situatie over jouw valkuilen of allergieën? Wat doet de ander wat jouw stress of spanning geeft? Hoe kan je een allergie tot een uitdaging voor jezelf maken? Wat zegt je allergische reactie op anderen over jezelf? Welke kwaliteit zit er achter de valkuil?

Krachtwerk (Judith Wolf)

De methode van krachtwerk maakt gebruik van de eigen kracht en mogelijkheden van mensen en de hulpbronnen in de gemeenschap. Regie nemen of deze herpakken is een rode draad deze methodiek. Doelen, behoeften en verlangens worden vertaald naar haalbare en concrete acties, met oog voor behaalde successen.

De cirkel van invloed (Stephen Covey)

Stephen Covey is de bedenker en grondlegger van de cirkel van invloed. De cirkel beschrijft hoe je door proactief te handelen je invloed kan vergroten. Welke invloed heb je op een bepaalde situatie en hoe ga je er mee om? De cirkel bestaat uit invloed en betrokkenheid. Kern van de boodschap: focus met name op die zaken waar je direct invloed op hebt en richt je energie niet op zaken die buiten je invloedsfeer liggen.

Mijn motto: "Je hebt meer invloed dan je denkt"

YouTube: De cirkel van invloed https://www.youtube.com/embed/8vamYenEVWc

Energy Medicine for Health & Vitality (Donna Eden)

Al bijna vier decennia leert Donna Eden mensen werken met de energiesystemen van het lichaam om hun gezondheid en natuurlijke vitaliteit terug te winnen. Zij heeft meer dan 100.000 mensen over de hele wereld geleerd hoe je naar het lichaam kunt kijken als een zelfhelend energiesysteem. Haar methode zorgt voor meer energie, een betere doorstroming van energieblokkades, minder stressklachten en voor heling.